רישום למרכז הקהילתי

פרטי המשלם

*שם פרטי ומשפחה:

*ת.ז. המשלם:

*טל נייד:

*כתובת מייל:


פרטי הנרשם

*תעודת זהות:

*שם פרטי:

*שם משפחה:

*תאריך לידה: